Żeby szambo nie wylało...

Wszyscy wiemy, jak nieprzyjemnie jest być zaskoczonym przez wylewające szambo, szczególnie w dni wolne od pracy, gdy firmy świadczące usługi asenizacyjne - wywóz szamba nie pracują, a my spodziewamy się gości i mamy ochotę spędzić przyjemnie czas na terenie naszej posesji, rozkoszując się świeżym powietrzem i zadbaną posesją. Zalane przez przepełniony zbiornik podjazdy do garaży, chodniki, ogród a czasami pomieszczenia w budynku, zanieczyszczone wody gruntowe, nieprzyjemny fetor unoszący się w okolicy naszego domu - nie są najlepszą naszą wizytówką.

Usługi asenizacyjne - wywóz szamba w porę.

Aby uniknąć takich sytuacji najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie urządzenia o nazwie sygnalizator poziomu szamba, ALERT GM-S. Czujnik ALERT GM-S może być instalowany w każdy zbiornik na nieczystości płynne (zbiorniki mogą być wykonane z dowolnego materiału, nie ma to wpływu na montaż).

Zbiornik na szambo - łatwy montaż sygnalizatora.

Montaż w zbiorniku na szambo jest bardzo prosty i nie wymaga wchodzenia do jego wnętrza, przez co sygnalizator, a właściwie jego sonda może być łatwo montowana w zbiornikach nowych jak i używanych. Montaż sondy w zbiorniku na szambo wymaga jedynie wywiercenia małego otworu w jego stropie i wprowadzeniu jej na odpowiednią głębokość. Umieszczona w zbiorniku sonda dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i rozwiązań jest odporna na agresywne środowisko chemiczne i uszkodzenia mechaniczne, co czyni ją praktycznie bezawaryjną.

Jak działa sygnalizator poziomu szamba?

Jeżeli zbiornik się zapełni, będziesz wiedział kiedy zamówić usługi asenizacyjne - wywóz szamba, ponieważ panel sygnalizacyjny umieszczony w dowolnym pomieszczeniu Twojego domu powiadomi Cię sygnałem świetlnym i dziwiękowym, że szambo jest prawie pełne i jest to moment kiedy należy opróżnić zbiornik. Koniec z zaglądaniem do zbiornika na szambo, sygnalizator zrobi to za ciebie, dopilnuje żeby zbiornik nie wybił, wzrokowa kontrola poziomu szamba stanie się zbędna, a Tobie pozostanie tylko zadzwonić do firmy i zamówić opróżnienie zbiornika. Zafunduj sobie odrobinę luksusu i zadbaj o swój komfort nie pozwól aby wylewające szambo zepsuło Ci dobry humor, zadbany ogród czy stosunki z sąsiadami.


Obsługa urządzenia

I. Informacje ogólne i zasady bezpiecznego użytkowania

 • urządzenie zasilane jest zasilaczem 230/12V,
 • urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0 C
 • chronić przed zalaniem wodą lub innymi cieczami
 • nie dotykać żadnego z elementów mokrymi rękami
 • zabezpieczyć przewody elektryczne przed zerwaniem lub uszkodzeniem
 • przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu odłączyć zasilanie wyjmując zasilacz z gniazda 230V
 • nie wykonywać napraw samodzielnie, zerwanie lub uszkodzenie plomb zabezpieczających powoduje utratę gwarancji
 • w przypadku wadliwego działania powiadomić producenta lub dystrybutora


 • II. Obsługa i zasada działania

  Ustawienie Alarmowego poziomu załączenia urządzenia następuje w trakcie montażu.

  Poziom ten może być ustawiony dowolnie na życzenie użytkownika, uwzględniając rezerwę czasową " X " dni do całkowitego napełnienia zbiornika.

  Zielona dioda "OK." (nr. 1 rys. poniżej) informuje, że urządzenie jest w stanie czuwania i poziom fekaliów w zbiorniku nie osiągnął poziomu alarmowego

  Zapalenie się czerwonej diody migającej (nr. 2) oraz włączenie się sygnału dźwiękowego informuje, że poziom cieczy w zbiorniku osiągnął poziom alarmowy. Jest to sygnał, że należy zlecić wywóz nieczystości płynnych w terminie nie dłuższym niż został on ustalony przy montażu.

  Należy pamiętać, że ilość dni rezerwy czasowej jest wartością przybliżoną wyliczoną na podstawie średniego dziennego zużycia wody.

  Sygnał dźwiękowy może być wyłączony przez użytkownika za pomocą przycisku (nr.3).

  Wyłączenie sygnału dźwiękowego będzie sygnalizowane przez zapalenie się niebieskiej diody  (nr.4), czerwona dioda migająca nadal będzie sygnalizowała stan ALARMOWY.

  Naciśnięcie przycisku "C" (nr.5) spowoduje ponowne uruchomienie sygnału dźwiękowego.

  Po opróżnieniu zbiornika (szamba) czerwona dioda migająca zgaśnie, sygnalizator przejdzie w stan czuwania, co będzie sygnalizowane świeceniem się diody zielonej.

  UWAGA ! w niektórych przypadkach po opróżnieniu zbiornika przez pewien czas ( kilka godzin do kilku dni) może wystąpić zjawisko słabnącego sygnalizowania, że zbiornik jest pełny. Zjawisko to może być spowodowane wolnym obciekaniem cieczy z sondy lub podwyższoną wilgotnością w zbiorniku.

  Jeżeli sygnał dźwiękowy był wyłączony (świeci się  niebieska dioda) należy przycisnąć przycisk "C" co spowoduje zgaśnięcie diody niebieskiej, sygnał jest aktywny- sygnał dźwiękowy uruchomi się po ponownym napełnieniu zbiornika.

  INSTRUKCJA MONTAŻU SYGNALIZATORA NAPEŁNIENIA ZBIORNIKA, ALERT GM-S II

  Sygnalizator montowany jest wewnątrz budynku w dowolnym wskazanym przez użytkownika pomieszczeniu, w którym znajduje się gniazdo 230V. Zaleca się montowanie urządzenia w pomieszczeniach, do których przynajmniej raz dziennie ktoś wchodzi np. garaż, kotłownia, ciągi komunikacyjne. Sygnalizator może być montowany przy pomocy wkrętów i   kołków  rozporowych   (2 szt.), lub taśmy gąbkowej dwustronnie klejącej.

  Sygnalizator powinien być umieszczony w miejscu widocznym, z możliwością łatwego dostępu.

  Zastosowane rozwiązania czynią sygnalizator bardzo prostym w montażu. Urządzenie może być montowane zarówno w zbiornikach nowych jak i używanych, ponieważ montaż sondy nie wymaga wchodzenia do wnętrza zbiornika.


  Uwaga !!!

   
 • Prace montażowe prowadzić tylko w przypadku gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.
 • urządzenie zasilane jest zasilaczem 230/12V,
 •  
 • urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0 C
 • chronić przed zalaniem wodą lub innymi cieczami
 • nie dotykać żadnego z elementów mokrymi rękami
 •  
 • zabezpieczyć przewody elektryczne przed zerwaniem lub uszkodzeniem
 • przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu odłączyć zasilanie wyjmując zasilacz z gniazda 230V
 • nie wykonywać napraw samodzielnie, zerwanie lub uszkodzenie plomb zabezpieczających    powoduje utratę gwarancji
 • w przypadku wadliwego działania powiadomić producenta lub dystrybutora

 • Obliczenie głębokości wprowadzenia sondy do zbiornika.

  Do określenia głębokości wprowadzenia sondy i ustalenia rezerwy czasu jaki pozostanie po uruchomieniu sygnalizatora do momentu całkowitego napełnienia zbiornika, niezbędne są następujące informacje : powierzchnia zbiornika, średnie dzienne zużycie wody i grubość stropu zbiornika (jeżeli sonda nie będzie montowana w studzience)

  Obliczenie powierzchni zbiornika:

  Dla zbiorników prostopadłościennych           »    długość x szerokość = powierzchnia

  Dla zbiorników z kręgów (przekrój kołowy)    »    3,14 x promień = powierzchnia

  Jeżeli nie znamy wymiarów zbiornika, a jedynie jego pojemność, to w celu obliczenia powierzchni należy zmierzyć głębokość i podzielić pojemność przez głębokość, przykład:

                                           pojemność  :  głębokość  =  powierzchnia
                                      
  10 m3     :     1.5 m     =  6,66 m2 = 67 dm2=670 cm2

  z powyższego wyliczenia wynika, że podniesienie się poziomu cieczy w zbiorniku o 1 cm wymaga wlania 67 litrów wody bo

                                    670 cm2 x 1 cm = 670 cm3 = 67 dm3 = 67 l

  Obliczenie średniego dziennego zużycia wody

  Należy ustalić czas ( w dniach) jaki upływa pomiędzy kolejnymi opróżnieniami zbiornika, oraz objętość wybieranych nieczystości (pojemność beczki na samochodzie asenizacyjnym). Dzienne zużycie wody obliczamy dzieląc pojemność beczki przez ilość dni pomiędzy kolejnymi wywozami.

  przykład:

                                           pojemność beczki : ilość dni   =  m3/dzień
                                            12 m3         :     30       = 0,4 m3/dzień = 400 litrów

  Obliczenie rezerwy czasowej

  Z podanych powyżej przykładów wynika, że dzienny wzrost poziomu w przykładowym zbiorniku wynosi : 400 l : 67 l = 5,97 cm, po zaokr.- 6 cm. Określamy ilość dni rezerwy czasowej : np.. 3 dni
  Obliczamy w jakiej odległości lustra cieczy od stropu zbiornika powinno nastąpić uruchomienie sygnalizatora

  dzienny wzrost poziomu x ilość dni
  6 cm x 3 = 18 cm

  UWAGA
  Należy pamiętać, że obliczona rezerwa czasowa wyrażona w ilości dni jest wartością przybliżoną uzależnioną od rzeczywistego zużycia wody które może być różne w różnych miesiącach roku.                                       Dwa sposoby umieszczenia sondy w zbiorniku:


  Uwaga: producent zaleca montaż sondy w studzience zbiornika.  I. W stropie zbiornika

   

  W tym celu należy wywiercić otwór o średnicy 25 mm w dowolnym miejscu w stropie zbiornika.

  Do połączenia sondy i sygnalizatora należy użyć przewodu o przekroju minimum 0,22 mm2. Przewód łączący sondę z sygnalizatorem należy poprowadzić pod ziemią w rurce osłonowej o średnicy 13 mm.

   

   (standardowa rurka osłonowa PCV do przewodów elektrycznych)

   

  Taki sposób przeprowadzenia przewodu, nie pozostawia żadnych elementów i śladów na powierzchni gruntu.

   

  Sonda przystosowana jest do rurek osłonowych o średnicy 16 mm, dlatego też ostatni poziomy i pionowy odcinek przewodu po  stronie sondy należy poprowadzić w rurce 16 mm.

  W celu połączenia rurek o dwóch różnych średnicach należy rurkę 13 mm wsunąć do wnętrza rurki 16 mm.

  Jeżeli na połączeniach występują luzy rurkę o mniejszej średnicy obwinąć taśmą izolacyjną i włożyć na "wcisk".  Obliczenie długości pionowego odcinka rurki osłonowej i sondy.

  Określamy ilość dni rezerwy czasowej : np.. 3 dni, w podanym powyżej przypadku będzie to 18cm.
  Zmierzyć grubość stropu, na ogół grubość wynosi 10 do 16 cm. (na przykład 10 cm) całkowita długość odcinka pionowego wyniesie :

  rezerwa + grubość stropu
      18 cm +   10 cm = 28 cm

  licząc od wierzchu stropu do Poziomu Załączenia.

  POZIOM ZAŁĄCZENIA ZNAJDUJE SIĘ W POŁOWIE FILTRA GĄBKOWEGO.

  Nałożyć sondę na odpowiednio długi odcinek rurki 16 mm, odmierzyć 28cm od poziomu załączenia (od połowy filtra) i odciąć zaznaczony odcinek.

  Po obliczeniu i przygotowaniu odpowiednich odcinków rurek osłonowych przeprowadzić przez nie przewody i wykonać połączenia lutowane przewodów po stronie sondy i sygnalizatora. Połączyć rurki osłonowe ze sobą i wlożyć odcinek zakończony sondą do otworu w stropie zbiornika. Uszczelnić miejsce wprowadzenia sondy.

  * kolory łączonych przewodów nie maja znaczenia
  * do zaizolowania połączeń użyć koszulek termokurczliwych  II. W studzience zbiornika


  Doprowadzić przewody do studzienki w sposób opisany powyżej. Wywiercić poziomy otwór przelotowy o średnicy 20 mm poniżej żeliwnego kołnierza pokrywy. Poniżej wywierconego otworu wewnątrz studzienki przykręcić pionowo dwa uchwyty do rurek osłonowych 16 mm. Odmierzyć odpowiedni odcinek rurki osłonowej, tak aby Poziom Załączenia znalazł się w odpowiedniej odległości od stropu zbiornika. Odległość ta będzie rezerwą czasową wyliczoną w sposób podany powyżej.

   

  Przewód łączący sondę z sygnalizatorem należy wprowadzić do budynku wykorzystując istniejące przepusty lub wiercąc otwór o średnicy 14 mm w ścianie zewnętrznej.  Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu należy przeprowadzić go przez ścianę w rurce osłonowej o średnicy 13 mm. Po zakończeniu montażu włożyć zasilacz do gniazda 230V.

  Urządzenie jest gotowe do pracy i przechodzi w stan czuwania, co jest sygnalizowane zapaleniem się zielonej diody.