Oferujemy sprzedaż i budowę domów z gotowych ścian keramzytowych, które, dzięki właściwościom keramzytu, są doskonałą alternatywą dla tradycyjnego budownictwa.

Świadczymy usług w zakresie prac ziemnych , rozbiórek i kruszenia materiałów porozbiórkowych na terenie kraju

Oferowane przez DST - Eco szambo betonowe jest zbiornikiem szczelnym co daję gwarancję iż żadne nieczystości nie wydostają się z niego do gruntu jak i ,że zbiornik nie chłonie wód gruntowych ,ma to istotne znaczenie przy wysokim poziomie wód gruntowych. Szczelność zbiornika jest osiągana dzięki stosowaniu wysokiej klasy wodoszczelnego betonu zbrojonego oraz dwukrotnego zabezpieczenia zewnętrznej warstw materiałami izolacyjnymi .Zbiorniki dla rolnictwa i ogrodnictwa ( min. przeznaczone do zbierania i przechowywania gnojówki spływającej do nich z budynków inwentarskich, a także wód gnojowych z płyty obornikowej ). Zbiorniki dla rolnictwa i ogrodnictwa przeznaczone są do magazynowania przez rolników substancji pochodzenia rolniczego, takich jak: gnojówkę, gnojowicę, odchody zwierzęce, soki kiszonkowe. Zbiorniki takie mogą być wykorzystywane również w ogrodnictwie, np.: do magazynowania wody lub, przechowywania nawozów ,które będąc cennym źródłem substancji organicznej i dostarczycielem składników pokarmowych roślin, winny być chronione przed utratą ww składników podczas ich przechowywania.W przypadku wystąpienia problemów z odprowadzeniem wód opadowych proponujemy wykorzystanie naszych szczelnych zbiorników. Są one przystosowane do łączeń szeregowych dzięki czemu możemy uzyskać odpowiednią pojemność zbiornika na wody opadowe.