Zbiorniki dla rolnictwa i ogrodnictwa ( min. przeznaczone do zbierania i przechowywania gnojówki spływającej do nich z budynków inwentarskich, a także wód gnojowych z płyty obornikowej )

Zbiorniki dla rolnictwa i ogrodnictwa przeznaczone są do magazynowania przez rolników substancji pochodzenia rolniczego, takich jak:

  • gnojówkę ,
  • gnojowicę ,
  • odchody zwierzęce,
  • soki kiszonkowe

Zbiorniki takie mogą być wykorzystywane również w ogrodnictwie, np.: do magazynowania wody lub, przechowywania nawozów ,które będąc cennym źródłem substancji organicznej i dostarczycielem składników pokarmowych roślin, winny być chronione przed utratą ww składników podczas ich przechowywania. Z drugiej strony należy zadbać o ich prawidłowe przechowywanie, aby nie szkodzić środowisku.

Regulacje Unii Europejskiej nakładają na rolników obowiązek dbania o ochronę terenów wiejskich. Posiadanie tego typu zbiorników jest jednym z niezbędnych warunków ubiegania się o unijne dopłaty do produkcji rolnej.

Wychodząc naprzeciw wymaganym, proponujemy wykorzystanie naszych betonowych szczelnych zbiorników o pojemnościach :

  • 5 m3 ( po łączeniu szeregowym do 75 m3)
  • 8 m3  (po łączeniu szeregowym do 200 m3 )
  • 10 m3 (po łączeniu szeregowym do 300 m3 )
  • 13 m3 - zbiornik modułowy (po łączeniu szeregowym do 400 m3 )
  • 15 m3 - zbiornik modułowy (po łączeniu szeregowym do 450 m3 )

Zbiorniki można łączyć w baterie dla uzyskania pożądanej pojemności


ZBIORNIKI NA GNOJOWICĘ

Pojemność zbiorników na gnojowicę powinna zapewniać możliwość magazynowania odchodów przez okres 6 miesięcy (182 dni). Przyjęto, że dobowa produkcja gnojowicy w przeliczeniu na l DJP wynosi 55 dm3. Przy obliczaniu pojemności zbiornika należy uwzględnić jeszcze około 10% rezerwy wprowadzając współczynnik 1,1.

55 dm3 x 182 dni = 10 010 dm3, tj. ok. 10 m3 x 1,1 = 11,0 m3/1 DJP


Zatem wymagana pojemność zbiorników do przechowywania gnojowicy powinna wynosić - 11,0 m3 na 1 DJP.
 
 Przeciętne ilości odprowadzanej gnojowicy z chlewni (wg Kutera 1994)


 

Kategoria zwierząt

Ilość odprowadzanej gnojowicy dm3/szt./dobę

od - do

średnio

Prosięta do 60 dni
Warchlaki do 4 miesięcy
Tuczniki i loszki
Maciory Knury

3-10
4-15
6-25
10-30
8-20

6,5
9,5
15,5
20,0
14,0

ZBIORNIKI NA GNOJÓWKĘ 

Ilość produkowanej gnojówki od l DJP, przy utrzymywaniu zwierząt na płytkiej ściółce, wynosi 12 dm3/dobę, a okres magazynowania - 182 dni (6 miesięcy).

Potrzebna pojemność zbiorników na gnojówkę wynosi:

182 dni x 12 dm3 = 2,184 m3 x 1,1 (10% rezerwy) = 2,4 m3/1 DJP

Oprócz gnojówki do zbiornika może spływać także pewna ilość wody gnojowej, której ilość zależy głównie od poziomu opadów oraz ilości składowanego obornika na płycie. Przy założeniu że, półroczna ilość opadów wynosi 300 mm z czego połowa tj. 150 mm zostanie wchłonięta przez obornik lub wyparuje, a pozostałe 150 mm opadów (150 dm3/m2), trafi do zbiornika w postaci wody gnojowej wyliczamy łączną minimalną pojemność zbiornika na gnojówkę i wodę gnojową:
 
2,4 m3 + 0,5 m3 = 2,9 m3 ? 3,0 m3/1 DJP


Przy utrzymywaniu zwierząt na głębokiej ściółce płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę mogą istnieć lub nie w zależności od rodzaju i ilości używanej ściółki oraz okresu przechowywania obornika pod zwierzętami